Vanggaard Geoteknik er et privatejet rådgivende ingeniørfirma, som beskæftiger sig med Geoteknisk rådigvning.

Firmaet blev stiftet af Diplomingeniør, Tobias Vanggaard i år 2021.

Vanggaard Geotekniks ansatte har et robust erfaringsgrundlag indenfor geoteknisk ingeniørarbejde. Erfaringerne består blandt andet i bygherre- og entreprenørrådgivning, indledende geotekniske- og miljøtekniske undersøgelser, kalkstabilisering, geotekniske kontroller, geotekniske beregninger for bygge- og anlægskonstruktioner, dimensionering af vejkasser og belægningsopbygninger, m.m.

Referencer

Nedenfor findes et lille udvalg af referencer, Vanggaard Geoteknik har i perioden 2021-2022 ydet geoteknisk bistand på over 200 forskellige opgaver

Blødbundsudskiftning stenlængegårdsvej, Næstved Kommune

2022-2022 Jernbane Roskilde-Ringsted, Holbøll A/S & Swietelsky Rail Danmark ApS

Sporfornyelse

Geotekniske tilsyn og rådgivning for jordentreprenør og totalentreprenør.

---

2022-2021 PH-Park, Usserød Kongevej 102, 2970 Hørsholm, Dansk Boligbyg A/S

Etablering af over 200 nye lejligheder fordelt på 3 byggefelter.

Geotekniske tilsyn, komprimeringskontrol, materialekontrol og rådgivning for totalentreprenør.

---

2022-2021 ARC, Parkstien 6, 2300 København S, C.C. Brun Entreprise A/S

Parkering til nye eldrevne dagrenovationsbiler med tilhørende kontor- og produktionsbygninger

Geotekniske tilsyn, komprimeringskontrol, geonet, statisk pladebelastning og geoteknisk rådgivning til totalentreprenør.

---

2022-2021 TRUST, Holbøll A/S

Opførsel af midlertidige skoler og daginstitutioner i København samt renovering af eksisterende skoler.

Geotekniske tilsyn, komprimeringskontrol, geonet, minifaldlod og geoteknisk rådgivning til jordentreprenør.

---

2022-2021 Kystvejen 30, 2770 Kastrup, Jönsson Entreprise A/S

Opførelse af industribyggeri på landindvendingsområde.

Beregning og kontrol af pælefundering samt geoteknisk rådgivning til totalentreprenør.

---

2022-2021 Roll 'N Eat, VEL Køleteknik A/S

Opførelse af ny restaurant med tilhørende belægning.

Indledende geotekniske undersøgelser og geoteknisk rådgivning til totalentreprenør og bygherre.

Ydelser

Geoteknisk rådgivning

Bygherrerådgivning, Entreprenørrådgivning, Ingeniør/arkitektrådgivning og Rådgivning til erhverv og rådgivning til private.

Geotekniske beregninger

Fundamentsberegning, pæleprojekter, byggegruber, grundvandssænkning, stabilitet, dimensionering af belægninger, dimensionering af opbygning under halgulve

Geotekniske undersøgelser

Boreundersøgelser, miljø forklassificeringer, sætningsundersøgelser og materialeundersøgelser.

Geotekniske kontroller

Udgravningskontrol, komprimeringskontrol, minifaldlod, statisk pladebelastning.

Geotekniske laboratorieforsøg

Vanggaard geoteknik kan med egne laboratorieudstyr, samt via faste samarbejdspartnere, udføre diverse vejtekniske- og geotekniske laboratorieforsøg

Kontakt

Maglemølle 25, 1. sal

4700 Næstved

Denmark (DK)

CVR-nr: 42 56 63 65

Medarbejdere

Tobias Vanggaard

Diplomingeniør, Geotekniker

E-mail: tv@vangeo.dk

Telefon: +45 2275 3208

Jesper Haugaard

Diplomingeniør, Geotekniker

E-mail: jh@vangeo.dk

Telefon: +45 4270 3208